Ουρολογική Κλινική, Παιδιατρική Ουρολογία και Ουρολογική Ογκολογία

Η Ουρολογική Κλινική διαθέτει 32 κλίνες και εκτελεί ετησίως 1500 χειρουργικές επεμβάσεις. Επιπλέον αντιμετωπίζονται θεραπευτικά 1.600 νοσηλευόμενοι ασθενείς και εξετάζονται 4.600 εξωτερικοί ασθενείς ανά έτος. Η κλινική έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές. Με εξαίρεση τις μεταμοσχεύσεις, προσφέρεται ολόκληρο το φάσμα της συντηρητικής και χειρουργικής θεραπείας όλων των ουρολογικών νόσων, με μεγάλη έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους θεραπείας με τις πιο σύγχρονες τεχνικές.

Επίκεντρο του φάσματος της θεραπείας είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις με τη βοήθεια ρομπότ, όπως η διάσωση των νεύρων στη ριζική προστατεκτομή και η διατήρηση του νεφρού σε αφαίρεση όγκων από το εν λόγω όργανο με μερική νεφρεκτομή. Επίσης πραγματοποιούνται ελάχιστα επεμβατικές επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η θεραπεία της στένωσης της αποχετευτικής μοίρας της νεφρικής πυέλου ή της πρόπτωσης της ουροδόχου κύστης σε γυναίκες, με τη βοήθεια του χειρουργικού ρομπότ (da Vinci®). Για τη θεραπεία των λίθων του ουροποιητικού συστήματος, εκτός από τα εξαιρετικά λεπτά, άκαμπτα και εύκαμπτα, με χρήση κάμερας όργανα τελευταίας γενιάς, βρίσκεται επίσης στη διάθεση της κλινικής ένα ειδικό λέιζερ ολμίου. Όγκοι της ουροδόχου κύστης μπορούν να ταυτοποιούνται και να θεραπεύονται καλύτερα με φωτοδυναμικά υποβοηθούμενες χειρουργικές τεχνικές. Για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη βρίσκεται στη διάθεση μας μια νέα συσκευή υψηλής συχνότητας για εκπυρήνιση και εξάτμιση, έτσι ώστε ασθενείς υπό διαρκή αντιπηκτική αγωγή να μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά. Για την αποσαφήνιση όλων των μορφών ακράτειας ούρων διατίθεται, μεταξύ άλλων, ένας ειδικός χώρος για ουροδυναμική μελέτη.

Διεπιστημονικότητα
Η ομάδα της Ουρολογικής Κλινικής δίνει μεγάλη έμφαση στην διεπιστημονική συνεργασία. Συνεπώς συζητούνται τακτικά περίπλοκες περιπτώσεις ογκολογικών ασθενειών στην ενδονοσοκομειακή ογκολογική συνδιάσκεψη. Για τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη διατίθεται περαιτέρω μια κοινή διαβούλευση με τους ακτινοθεραπευτές.

Δικτύωση
Υπάρχει τακτική και εντατική συνδιαλλαγή μεταξύ ουρολόγων και οικογενειακών ιατρών με κοινές συζητήσεις περιστατικών και μετεκπαιδεύσεις.

Panus Stergiopoulos
Körperkompass
Deutschlands beste Ausbildungsbetreiber
Deutschlands beste Arbeitsgeber
Top Nationale Fachklinik Adipositaschuirurgie
Top Nationale FachklinikRefluxchirurgie
Top Regionales Krankenhaus
Top Nationale Fachklinik Hernienchirurgie
Top Nationale Fachklinik Gefäßchirurgie
Rehaklinik Neurologie
KTQ-Zertifikat